AUTOR:Santiago Subirats
TÍTOL:Sota les pedres
PÀGINES:60
MIDES:16 x 16 cm
DEPÒSIT LEGAL:B 28868-2017
ISBN:-
PREU:15 Euros


AL PEDREGAR, EL TEMPS NO ÉS; NINGÚ NO DEMANA QUAN FALTA PER ARRIBAR.