AUTOR:Santiago Subirats Justes
TÍTOL:POEMAS CINICS
PÀGINES:70
MIDES:15 x 21 cm
DEPÒSIT LEGAL:SE-8019-2011
ISBN:978-84-96847-68-2
PREU:12 Euros


Vaig llegir els poemes cínics, gairebé aforístics, aquesta minima moralia de Santi Subirats amb fruïció i divertiment, però primer vaig tenir un moment de dissensió. Isabel Nuñez